لوله های پلی اتیلن گاز

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 200 متر

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir