لوله و اتصالات پوش فیت فاضلابی

آچار تسمه ای پوش فیت ( پلی ران )

آچار تسمه ای پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پخ کن پوش فیت ( پلی ران )

لوله پخ کن پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت ( پلی ران )

لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله بر پوش فیت ( پلی ران )

لوله بر پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

علمک سیفون پوش فیت ( پلی ران )

علمک سیفون پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

عصائی پشت بام پوش فیت ( پلی ران )

عصائی پشت بام پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون یک تکه با علمک و در پوش پوش فیت ( پلی ران )

سیفون یک تکه با علمک و در پوش پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون سوکت دار پوش فیت ( پلی ران )

سیفون سوکت دار پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون پوش فیت ( پلی ران )

سیفون پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون بازدید پوش فیت ( پلی ران )

سیفون بازدید پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه تبدیل 87° پوش فیت ( پلی ران )

سه راه تبدیل 87° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه تبدیل 45° پوش فیت ( پلی ران )

سه راه تبدیل 45° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه بازدید 90° پوش فیت ( پلی ران )

سه راه بازدید 90° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 87° پوش فیت ( پلی ران )

سه راه 87° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 45° پوش فیت ( پلی ران )

سه راه 45° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو کوتاه 87° پوش فیت ( پلی ران )

زانو کوتاه 87° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو بلند 87° پوش فیت ( پلی ران )

زانو بلند 87° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 67° پوش فیت ( پلی ران )

زانو 67° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 45° پوش فیت ( پلی ران )

زانو 45° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 30° پوش فیت ( پلی ران )

زانو 30° پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir