لوله و اتصالات پوش فیت بی صدا

آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پخ کن پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

لوله پخ کن پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله بر پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

لوله بر پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سیفون یک تکه با علمک پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سه راه 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

سه راه 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

زانو 45° پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط بوگیر پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

رابط بوگیر پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

رابط پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

دریچه بازدید پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

دریچه بازدید پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

درپوش تست پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

درپوش تست پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

تبدیل پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

تبدیل پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بست سقفی پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

بست سقفی پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir