اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی

اتصال فلنچدار پلی اتیلن ( پلی رود )

اتصال فلنچدار پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال نر پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال نر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

اتصال ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی رود )

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( پلی ران )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( کاوه گستر )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی ران )

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ( آب لوله )

درپوش انتهایی پیچی پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کمربند انشعاب پلی اتیلن ( آب لوله )

کمربند انشعاب پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

سه راه ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه پلی اتیلن ( آب لوله )

سه راه پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو ماده 90° پلی اتیلن ( آب لوله )

زانو ماده 90° پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو 90° پلی اتیلن ( آب لوله )

زانو 90° پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط پلی اتیلن ( آب لوله )

رابط پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه نر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

سه راه نر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه نر پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه نر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه نر پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه نر پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

سه راه ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir