اتصالات پلی اتیلن آبیاری قطره ای

آچار پانچ لوله 16 میلیتر پلی اتیلن ( پلی رود )

آچار پانچ لوله 16 میلیتر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آبفشان ، بابلر پلی اتیلن ( پلی ران )

آبفشان ، بابلر پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بست اتصال به لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

بست اتصال به لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه 16 میلیمتر ABS لوله پلی اتیلن ( آب لوله )

سه راه 16 میلیمتر ABS لوله پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط 16 میلیمتر ABS لوله پلی اتیلن ( آب لوله )

رابط 16 میلیمتر ABS لوله پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

دریپر روی خط قابل تنظیم لوله 16 میلیمتر ( آب لوله )

دریپر روی خط قابل تنظیم لوله 16 میلیمتر ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بست انتهایی لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

بست انتهایی لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

بست ابتدایی لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

بست ابتدایی لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر خودکار پلی اتیلن ( پلی رود )

شیر خودکار پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر انشعاب پلی اتیلن ( پلی رود )

شیر انشعاب پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

شیر انشعاب پلی اتیلن ( پلی ران )

شیر انشعاب پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی ران )

سه راه لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

زانو لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی ران )

رابط لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir