اتصالات پلی اتیلن جوشی فشار قوی

فلنج جوشی پلی اتیلن ( آب لوله )

فلنج جوشی پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

فلانچ جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

فلانچ جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

فلنج جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

فلنج جوشی پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

فلنج جوشی پلی اتیلن ( کاوه گستر )

فلنج جوشی پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

فلانچ جوشی پایه بلند پلی اتیلن ( پلی رود )

فلانچ جوشی پایه بلند پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 متر

سه راه جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو جوشی فشار قوی 45° پلی اتیلن ( پلی رود )

زانو جوشی فشار قوی 45° پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

زانو جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

زانو جوشی فشار قوی 90° پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

تبدیل فشار قوی جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

تبدیل فشار قوی جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

کپ فشار قوی جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

کپ فشار قوی جوشی پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir