تولیدات و محصولات پلی تهران

اتصال فلنچدار پلی اتیلن ( پلی رود )

اتصال فلنچدار پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آچار تسمه ای پوش فیت ( پلی ران )

آچار تسمه ای پوش فیت ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال نر پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال نر پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

اتصال ماده پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آچار پانچ لوله 16 میلیتر پلی اتیلن ( پلی رود )

آچار پانچ لوله 16 میلیتر پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی رود )

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی رود )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

آبفشان ، بابلر پلی اتیلن ( پلی ران )

آبفشان ، بابلر پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( پلی ران )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال ماده پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( کاوه گستر )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( کاوه گستر )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی ران )

اتصال ماده پلی اتیلن ( پلی ران )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( آب لوله )

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 عدد

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 450 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 100 متر

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 150 متر

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 200 متر

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب ( آب لوله )

لوله پلی اتیلن 355 میلیمتر آب ( آب لوله )

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 6 متر


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09120606809

تلفن : 021-65469340~5, 021-22548163

فکس : 021-65469345

تلفکس : -

وب سایت : www.polytehran.ir